جزوه آموزشی “اصول بازرسی جوش”

این جزوه کلیات مراحل و محتوای عملیات بازرسی جوش را بصورت خلاصه و به ترتیب اجرا بیان میکند.

تهیه کننده: امیر حسینی کلورزی

تعداد صفحات: ۱۹

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
فهرست