جزوه آموزشی “جوشکاری و کنترل کیفیت در ساخت مخازن تحت فشار”

اساس این جزوه بر مبنای استاندارد ASME Sec. VIII میباشد ولی در تهیه آن از منابع معتبر دیگری نیز استفاده شده است.

تهیه کننده: امیر حسینی کلورزی

تعداد صفحات: ۷۲

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

۱۰۰,۰۰۰ ریال – خرید
فهرست