جزوه آموزشی “دستورالعمل جوشکاری، گزارش تایید آن و تایید صلاحیت جوشکاران بر اساس کد ASME”

WPS, PQR & WPQ

تهیه کننده: کامران خداپرستی

تعداد صفحات: ۷۰

قیمت: رایگان

رایگان – خرید
فهرست