جزوه آموزشی “تکنولوژی پاشش حرارتی” (Thermal Spray)

تهیه کننده: امیر حسینی کلورزی

تعداد صفحات: ۱۵

قیمت: ۷۰۰۰ تومان

۷۰,۰۰۰ ریال – خرید
فهرست