خبر زیر از سایت خبرگزاری مهر اخذ شده است. هر چند که از تاریخ این خبر خيلي گذشته (۱۲/۸/۱۳۸۵) اما اين روزها با توجه به سرماي بي سابقه هوا و مشكلات ايجاد شده در گاز رساني به مردم، خواندن آن بي فايده نخواهد بود.

براساس گزارش بازرسی فنی شرکت ملی گاز، خط لوله دوم گاز یزد به دلیل 450 مورد ترک و اشکال در جوش‌ها قابل ترمیم نبوده و باید به جای آن خط لوله‌ای جدید احداث شود.
به گزارش خبرنگار “مهر “،خط لوله دوم یزد به طول 176 کیلومتر لوله 56 و 40 اینچ که به منظور انتقال گاز از عسلویه به استان های بندرعباس، کرمان و یزد اجرا شده و گاز رسانی به نیروگاه های کرمان بندرعباس و یزد از مهمترین اهداف آن محسوب می شود، به دلیل عملکرد بسیار نامناسب پیمانکاردر انجام جوشکاری قابل استفاده نیست.

براساس گزارش خبرنگار مهر، کارفرمای این پروژه شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران بوده و ارزش کل این قرارداد 200 میلیاردتومان است.

براساس این گزارش، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران طی نامه ای در پاسخ به استفسار وزیر نفت درباره آخرین وضعیت این خط لوله اظهار داشت: پس از واگذاری طرحهای نیمه تمام خطوط لوله دوم یزد و ارسنجان-کرمان به شرکت مهندسی و توسعه گاز در تاریخ اول خردادماه سال جاری، نسبت به بازنگری عملیات انجام شده تا آن تاریخ، که شامل جوشکاری 40 کیلومتر خط لوله 56 اینچ درنقاط مسطح و 55 کیلومتر لوله 40 اینچ در قسمت میانی و غیر کوهستانی پروژه می شده است اقدام گردید.

سید رضا کسایی زاده در ادامه نامه خود آورده است: نکته قابل توجه در اجرای این پروژه این است که پیمانکاران این پروژه به تعداد بیش از ده سازمان و به خصوص پیمانکاران جوشکاری فاقد هرگونه تجربه و سابقه در این موضوع بوده و بدون داشتن ماشین آلات و تجهیزات وتوان مالی و انگیزه کاری با آنها قرارداد منعقد شده است.

وی اضافه کرده است: از دی ماه سال 84 نیز پیمانکاران به دلیل مشکلات مالی و بلاتکلیفی پروژه را ترک کرده بودند که با تصمیمات شرکت مهندسی و توسعه گاز و به علت فرصت بسیارکوتاه و زمان از دست رفته و جلوگیری از تشریفات طولانی فسخ پیمان های موجود و برگزاری مناقصه مجدد مشکلات این پیمانکاران حل شده و از اول تیرماه دوباره فعالیت آنان آغاز شد.

معاون وزیر نفت در ادامه نامه خود اتمام عملیات راه سازی، حفاری کانال سراسری، حمل لوله های 56 و 40 اینچ تهیه کامل کلیه شیرهای گاز 56 و 40 اینچ، ادامه عملیات خمکاری و جوشکاری را از مهمترین اقدامات در این پروژه عنوان کرده و افزوده است: متاسفانه این پروژه در بخش جوشکاری با مشکلات بسیاری مواجه شده است.

وی با بیان اینکه به منظور اطمینان ازکیفیت جوشکاری های انجام شده در سال های قبل نسبت به بازخوانی فیلم های رادیو گرافی اقدام شد که نتایج آن به این شرح است: تا به حال 450 مورد ترک و اشکال در جوش ها پدیدار شده که نیازمند تعمیرات بسیار دشوار درداخل کانال با خاکریز هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، این درحالی است که بازرسی فنی شرکت ملی گاز ایران طی نامه ای اظهار کرده است که تعمیر مجدد این بخش از خط لوله ممکن نبوده و خط لوله قابل ترمیم نیست.

کسایی زاده درباره دیگر مشکلات اجرای این پروژه عنوان کرده است: متاسفانه برای نصب شیرهای گاز، ایستگاه تقلیل فشار گاز و آزمایشات هیدرواستاتیک درسال قبل اقدامی انجام نشده و پیمانکاری انتخاب نشده و از سویی دیگر با توجه به خشکسالی منطقه برای انجام آزمایشات درحال جستجوی تامین آب هستیم.

دستور وزیر نفت

از سویی دیگروزیر نفت نیز در پاسخ به نامه مدیرعامل شرکت ملی گاز آورده است: خط جدیدی در کنار این خط لوله احداث شود ودرآینده این خط برای جاهای دیگر ترمیم شود زیرا مشکل امسال برای تامین گاز این استان ها بسیار جدی است.