اگر این مطلب را مفید یافتید در صورت تمایل میتوانید از پایگاه علمی مهندسی جوش حمایت کنید:

جزوه آموزشی “دستورالعمل جوشکاری، گزارش تایید آن و تایید صلاحیت جوشکاران بر اساس کد ASME”

WPS, PQR & WPQ

تهیه کننده: کامران خداپرستی

تعداد صفحات: ۷۰

قیمت: رایگان

(درصورت تمایل میتوانید حمایت کنید)

رایگان – خرید