09166129654

دکتر امیر  حسینی کلورزی

خلاصه سوابق تحصیلی و شغلی

Instagram
LinkedIn
Telegram
سروش

دکتری مدیریت کسب و کار

گرایش مدیریت استراتژیک

دانشگاه صنایع و معادن

فوق لیسانس مهندسی مواد

گرایش شناسایی و انتخاب مواد

دانشگاه شیراز

فوق لیسانس مهندسی مواد

گرایش شکل دادن فلزات

دانشگاه شیراز

 • مشاور متالورژي شركت آلكان شيراز بمدت سه سال
 • كارشناس توليد گروه ملي صنعتي قطعات فولادي يك سال
 • كارشناس ارشد خوردگي و پوششهاي صنعتي فولاد خوزستان ۱ سال
 • كارشناس ارشد بازرسی جوش، خوردگی و NDT  فولاد خوزستان بمدت ۴ سال
 • مشاور جوش و بازرسي شركت رايان مواد جنوب بمدت ۶ سال
 • مشاور جوش شركت غواصي اروند
 • سرپرست بازرسي جوش، خوردگی و NDT فولاد خوزستان از سال ۱۳۸۴
 • رییس بازرسی جوش و تستهای غیر مخرب فولاد خوزستان از سال ۱۳۹۰
 • مشاور جوش و بازرسي شرکت توسعه فن آوري زير سطحي از سال ۱۳۸۵
 • مشاور بازرسي و جوش مجتمع فني مهندسي جهاد دانشگاهي خوزستان
 • مشاور بازرسي و جوش پژوشكده فن آوري توليد جهاد دانشگاهي خوزستان
 • دبير کميته فني  استاندارد  ISO کميته فرعي TC17-SC7 از سال ۱۳۸۸
 • عضو کارگروه تخصصی جوش کمیته مصالح مصرفی سازمان استاندارد خوزستان بعنوان کارشناس خبره صنعت جوش
 • مدير پایگاه علمی مهندسي جوش www.weldeng.net
 • رییس هیات مدیره و مدیر آموزش موسسه گسترش علم و فن جوش از سال ۱۳۹۱
 • عضو هیات موسس و نایب رییس هیات مدیره انجمن مهندسین جوش خوزستان
 • رئیس کمیته استاندارد کانون مهندسین جوش ایران
 • رتبه اول فارغ التحصیلی مقطع لیسانس
 • رتبه اول فارغ التحصیلی مقطع فوق لیسانس
 • جزو پژوهشگران برتر صنايع در سال ۱۳۸۲
 • پژوهشگر برتر صنايع معدني (ایمیدرو) کشور در سال ۱۳۸۳
 • جزو پژوهشگران برتر صنايع در سال ۱۳۸۷
 • تدوینگر برتر استاندارد در سال ۱۳۹۶
 • دبیر تدوین نمونه استاندارد در سال ۱۳۹۸
 • عضو هيات تحريريه مجله تخصصي پوششهاي سطحي
 • عضو هيات علمي اولين سمينار تخصصي گالوانيزه گرم ايران
 • عضو هیات داوران اولین همایش بین المللی ایمنی و بازرسی در صنایع نفت و انرژی
 • عضو هیات داوران و هیات علمی سمپوزیوم فولاد ۹۱
 • دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
 • عضو هیات علمی و کمیته اجرایی اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
 • کارشناس مسئول (دبیر اجرایی) اولین مسابقات مهارت آزمونگر قطعات صنعتی به روش مایعات نافذ
 • مهندسي بين المللي جوش از كشور آلمان موسسه SLV
 • سطح سه بازرسی جوش از IWNT
 • سطح يك مهندسي ارزش از موسسه D.H. استراليا
 • سطح ۲ بازرسي بوسيله آلتراسونيك از موسسه TWI
 • سطح ۲ روشهای PT، MT، RT و VT از موسسات داخلی
 • بازرسي ساخت مخازن تحت فشار ASME از موسسه TUV
 • طراحی جوش سازه ای از IIW
 • ممیزی ISO 3834 از  IIW
 • سرممیزی ISO 3834 از موسسه  NIS-CERT
 • کارشناس استاندارد آموزش، نظارت و تدوین در زمینه مکانیک و فلز شناسی گرایش جوشکاری
 1. Ironing of Aluminum Cups, Materials & Manufacturing Processes, 16(4), 2001
 2. تکنولوژي پاشش حرارتي- پوششهاي سطحي شماره ۱۳- پاييز ۱۳۸۴
 3. مقدمه اي بر سطح پوشاني بوسيله جوش- پوششهاي سطحي شماره ۱۶ – بهار و تابستان ۱۳۸۵
 4. جوشکاري قوسي فولاد با آلومينيوم- صنعت جوش شماره ۱۱- بهمن و اسفند ۱۳۸۵
 5. انتخاب الکترود براي کاربردهاي تنش زدايي شده – صنعت جوش شماره ۱۲و ۱۳- فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۶
 6. پوششهاي خاکستري (تيره) در فولادهاي گالوانيزه گرم- پوششهاي سطحي شماره ۱۹- بهار ۱۳۸۶
 7. انتخاب فرآيند جوشکاري مناسب- صنعت جوش شماره ۱۲و ۱۳- فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۶
 8. دماي بين پاسي- صنعت جوش شماره ۱۲و ۱۳- فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۶
 9. راهنماي جوشکاري فولادهاي زنگ نزن بر اساس استاندارد EN-1101 – صنعت جوش شماره ۱۴ و ۱۵ -خرداد و تير ۱۳۸۶
 10. جوشكاري فولادهاي A514/A514M-صنعت جوش شماره ۱۶ – آبان ۱۳۸۶
 11. كليات جوشكاري ترميمي – صنعت جوش شماره ۱۶ – آبان ۱۳۸۶
 12. آشنايي با فرآيند ساچمه زني – پوششهاي سطحي شماره ۲۲ – زمستان ۱۳۸۶
 13. آشنايي با پديده حمله هيدروژني در دماي بالا- نشريه Dr. Oil شماره ۸ – زمستان ۲۰۰۸
 14. دستورالعمل ايمني كار با مواد آزمون مايع نافذ و ذرات مغناطيسي- صنعت جوش شماره ۱۷- ارديبهشت ۱۳۸۷
 15. تضمين كيفيت در آزمونهاي غير مخرب- صنعت جوش شماره ۱۸- مرداد ۱۳۸۷
 16. الكترودهاي جوشكاري زيرآبي- صنعت جوش شماره ۱۹- شهريور ۱۳۸۷
 17. آزمونهاي غير مخرب در سيستم مديريت كيفيت ايزو ۹۰۰۰- كنترل كيفيت شماره ۲۷- آبان ۱۳۸۷
 18. دستورالعمل بازرسی فنی حين ساخت تلمبه های گريز از مرکز- صنعت جوش شماره ۲۲- فروردين ۱۳۸۸
 19. الكترودهاي تنگستن تريوم دار- فصلنامه صنایع مفتولی ایران شماره ۱۸-۲۰- بهار و تابستان ۱۳۸۸
 20. ترك گرم و نقش فريت در جوشكاري فولادهاي زنگ نزن آستنيت- فصلنامه مهندسی جوش شماره ۳۴
 21. یادبود دو تحول تاریخی در صنعت نفت و گاز کانادا- ماهنامه صنعت لوله، شماره ۱۴- فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۹
 22. کاهش هزینه جوشکاری با استفاده از تکنیک مهندسی ارزش- فصلنامه مهندسی جوش شماره ۳۵
 1. تهيه بسته نرم افزاري عمليات حرارتي فولاد- سمپوزيوم فولاد ۷۸
 2. بررسي و آناليز فرآيند اتوکاري آلومينيوم- سومين کنگره انجمن مهندسين متالورژي ايران، مهر ۱۳۷۸
 3. تهيه بسته نرم افزاري انتخاب آلياژهاي آلومينيوم- سومين کنگره انجمن مهندسين متالورژي ايران، مهر ۱۳۷۸
 4. تاثير پارامترهاي کشش عميق بر نيروي اتوکاري آلومينيوم- دومين کنگره متالورژي فلزات غير آهني ايران، ارديبهشت ۱۳۷۹
 5. تهيه بسته نرم افزاري انتخاب آلياژهاي مس- دومين کنگره متالورژي فلزات غير اهني ايران، ارديبهشت ۱۳۷۹
 6. تاثير نحوه روانکاري و تابکاري بر کيفيت سطحي در اتوکاري آلومينيوم- چهارمين همايش ملي مهندسي سطح، ارديبهشت ۱۳۸۰
 7. بررسي علل خوردگي کمپرسور واحد احيا مستقيم فولاد خوزستان- ششمين کنگره انجمن مهندسين متالورژي ايران، آبان ۱۳۸۱
 8. بررسي علل شکست غلطکهاي sw ريخته گري تختال فولاد خوزستان- سمپوزيوم فولاد ۸۱
 9. بررسي اقتصادي در سخت پوشاني بوسيله جوش- سومين کنگره منطقه اي انستيتو بين المللي جوش، ۱۳۸۲
 10. A Study On Ironing of Aluminum Cup, APPA 2001, Bahrain
 11. مقايسه پوششهاي رنگ و گالوانيزه گرم از جنبه اقتصادي- اولين همايش تخصصي تکنولوژي و صنعت آبکاري در کشور، آبان ۱۳۸۴
 12. آشنايي با عيوب جوش و معيارهاي پذيرش بر اساس استاندارد بين المللي ايزو، دومين همايش دانشجويي بازرسي فني، ايمني و حفاظت، آذر ۱۳۸۳
 13. بررسي خوردگي لوله هاي زنگ نزن آب پاششي کارخانه بيلت ۲ فولاد خوزستان- نهمين کنگره انجمن مهندسين متالورژي ايران، آبان ۱۳۸۴
 14. آشنايي با عيوب٫ روشهاي ترميم و بازرسي پوششهاي گالوانيزه گرم- اولين سمينار تخصصي گالوانيزه گرم
 15. بررسي تاثيرپارامترهاي عمليات جوشکاري و نصب٫ بر زوال لوله هاي زنگ نزن آب پاششي سيستم خنک کننده فولاد خوزستان- هشتمين کنفرانس ملي جوش و بازرسي ايران، ۱۳۸۶
 16. تست هيدروستاتيک خطوط لوله فولاد زنگ نزن- اولين کنفرانس بين المللي لوله و صنايع وابسته، تير ۱۳۸۶
 17. حمله هيدروژني در دماي بالا HTHA، سمينار هفته پژوهش و فناوري دانشگاه شهيد چمران اهواز، آذر ۱۳۸۶
 18. بررسي علل ايجاد ترك در لوله هاي آپولوي واحد احيا مستقيم فولاد خوزستان-سمپوزيوم فولاد ۸۶
 19. بازرسي جوش در پلهاي فلزي، سومين كنفرانس بين المللي پل، خرداد ۱۳۸۷
 20. جايگاه آزمونهاي غير مخرب در سيستم مديريت كيفيت ايزو ۹۰۰۰- نهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي فني- اصفهان- آبان ۱۳۸۷
 21. بررسي سطح دانش ايمني جوشكاران شهر اهواز- اولين همايش ملي ايمني، سلامت و محيط زيست- تهران- دي ۱۳۸۷
 22. مروري بر فرآيند سخت پوشاني بوسيله جوش، سمينار هفته پژوهش و فناوري دانشگاه شهيد چمران اهواز، آذر ۱۳۸۷
 23. بررسی وضعیت مقررات جوشکاری و بازرسی جوش در مبحث هفدهم- دومین همایش مقررات ملی ساختمان ایران- شیراز- اسفند ۱۳۸۸٫
 • دبير کميته فني  استاندارد  ISO کميته فرعي TC17-SC7 از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴
 • نائب رئیس کميته فني  استاندارد  ISO کميته فرعي TC17-SC7 از سال ۱۳۹۴
 • عضو کارگروه تخصصی جوش کمیته مصالح مصرفی سازمان استاندارد خوزستان بعنوان کارشناس خبره صنعت جوش
 • رئیس کمیته استاندارد کانون مهندسین جوش ایران از سال ۱۳۹۶
 • دبیر کمیته فنی متناظر جوشکاری ISO/TC 44 از سال ۱۳۹۸