دسته بندی: آزمون غیر مخرب / استاندارد

عنوان کتاب: استاندارد های آزمایش فراصوت

عنوان کتاب:

 استانداردهای آزمایش فراصوت

 گزیده هایی از مطالب کتاب:

فصل اول:
 ترجمه استاندارد ASME مربوط به دستورالعمل و‌حدپذیرش تست التراسونیک

روش های آزمایش فراصوت برای جوش ها به همراه پیوست های ضروری     ASME
Sec.5 – Article.4

روش های آزمایش فراصوت برای جوش ها به همراه پیوست های ضروری      ASME
Sec.5 – Article.5

دستورالعمل های مخازن تحت فشار و دیگ ها     ASME Sec.1 – PW52

دستورالعمل های مخازن تحت فشار و دیگ ها   ASME Sec.8 -Division.1 – Appendix.12

 استاندارد لوله کشی نیروگاهی   ASMEASME B31.1

استاندارد لوله کشی فرایندی     ASME B31.3

فصل دوم:
 ترجمه استاندارد ASTM در رابطه با دستورالعمل و حدپذیرش آزمایش فراصوت

معیارهای استاندارد برای آزمایش التراسونیک فولادهای آهنگری  ASTM A388

 معیارهای استاندارد برای آزمایش فراصوت پرتو مستقیم ورق های فولادی  ASTM A435

معیارهای استاندارد برای آزمایش فراصوت پرتو زاویه ای ورق های فولادی  ASAM A577

معیارهای استاندارد پرتو مستقیم ورق های فولادی نوردشده برای کاربردهای
خاص ASTM A577


فصل سوم:
 ترجمه استاندارد API مربوط به دستورالعمل و حدپذیرش تست التراسونیک

 جوشکاری خط لوله و تاسیسات وابسته به آن  API 1104

فصل چهارم:
 ترجمه استاندارد AWS مربوط به دستورالعمل و حدپذیرش تست التراسونیک

آیین نامه جوشکاری سازه های فولادی  AWS D1.1

  

 ترجمه و تالیف:

سید محمد

خواهش نیک

  تعداد صفحات:

168 صفحه

 ناشر:

انتشارات راز نهان

قیمت پشت جلد:

135000 ریال

 مرکز پخش:

تهران، خیابان آزادی، خیابان جیحون، داخل خ دامپزشکی، نرسیده به اداره ثبت، چاب میعاد، پلاک 591

تلفن 66017448 – 66014797

09177442800

 

مرکز تهیه کتاب در خوزستان:

موسسه گسترش علم و فن جوش– 06135525882