برگزاری نشست ترمیم ساختار و فعال سازی کمیته فنی متناظر ISIRI/ISO/TC44

نشست ترمیم ساختار و فعال سازی کمیته فنی متناظر ISIRI/ISO/TC44 با عنوان “جوشکاری وفرآیندهای مرتبط” با حضور جمعی از گروه های ذینفع وذیربط ومتخصصان این حوزه در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد.

به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، در این نشست پس از ارائه توضیحات و آشنایی با سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO) و ساختار کمیته های فنی و فعالیت آنها، آقایان دکتر فرشید مالک از دانشگاه تربیت مدرس ،مهندس محمدرضا سلطان محمدی از شرکت مهندسی مشاور بینا و دکتر امیر حسینی کلورزی از کانون انجمن های صنفی مهندسین جوش ایران با کسب حداکثر آراء به ترتیب به عنوان رئیس ، نائب رئیس و دبیر این کمیته فنی متناظر انتخاب شدند.

براساس این گزارش، دامنه کاری این کمیته استاندارد سازی همه فرآیندهای جوش شامل اصطلاحات و تعاریف، دستگاه ها و تجهیزات جوشکاری، مواد اولیه فرآیندهای جوشکاری، روش های آزمون و کنترل، محاسبات و طراحی سازه های جوش،صلاحیت جوشکاران و همچنین ایمنی و سلامت را دربر می گیرد.

شایان ذکر است، اين كميته در سال 1947 در سازمان ايزو تاسيس شد و در حال حاضر دبيرخانه آن فرانسه مستقر است و شامل 11 كميته فني فرعي است که تاكنون 313 استاندارد فرعی را تدوین کرده است.

گفتني است، 30 كشور از جمله جمهوری اسلامی ایران عضو فعال و 37 کشور عضو ناظر این کمیته هستند.

لینک خبر