اگر این مطلب را مفید یافتید در صورت تمایل میتوانید از پایگاه علمی مهندسی جوش حمایت کنید:

جزوه آموزشی “اصول بازرسی جوش”

این جزوه کلیات مراحل و محتوای عملیات بازرسی جوش را بصورت خلاصه و به ترتیب اجرا بیان میکند.

تهیه کننده: امیر حسینی کلورزی

تعداد صفحات: 19

قیمت: رایگان

(درصورت تمایل میتوانید حمایت کنید)

رایگان – خرید