اگر این مطلب را مفید یافتید در صورت تمایل میتوانید از پایگاه علمی مهندسی جوش حمایت کنید:

کتاب “تنش زدایی حرارتی در مخازن”

Thermal Stress Relief in Storage Tank (API 650:2020)

موضوع بحث اين كتاب، تنش زدايي مخازن ذخيره ساخته شده براساس استاندارد 650 API مي باشد. با توجه به پارامترهاي اندازه و وزن كه مخازن ذخيره (Tanks Storage (بعضاً دارند انجام تنش زدايي آنها در سايتها و پالايشگاههاي نفت و گاز امكان پذير نمي باشد. تصاوير زير گواه اين مطلب است.

این کتاب توسط مولف جهت انتشار بصورت رایگان در اختیار پایگاه علمی مهندسی جوش قرار داده شده است.

تالیف: منوچهر تقوی

تعداد صفحات: 221

قیمت: رایگان

(درصورت تمایل میتوانید حمایت کنید)

رایگان – خرید